Mewn lleoliad rhamantus ar lannau afon Hafren, â gerddi sy’n estyn dros fwy na 25 erw.

Mewn lleoliad rhamantus ar lannau afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru, mae Gerddi Neuadd Glansevern yn cynnig mwy na 25 erw trawiadol o dirwedd amrywiol a phlanhigion ecsotig. Mae’r stad ysblennydd yn cynnwys amrywiaeth o atyniadau yn yr ardd, fel llyn anferthol, gardd ddŵr â rhaeadrau, teithiau cerdded ar lannau’r llyn ac yn y coetir, yr ardd furiog fwy ffurfiol a’r cuddfan diarffordd i wylio adar, ger cymer afonydd Hafren a Rhiw. Pan fyddwch chi’n ymweld â Glansevern, gallwch chi fwynhau bwyd eithriadol yng nghaffi’r Potting Shed, sydd mewn iard Sioraidd hyfryd ac sy’n cynnig lle steilus, atmosfferig a chyfeillgar i ymlacio a mwynhau seigiau hynod flasus. Hefyd, mae Siop Chic Shed ger y fynedfa ymwelwyr yn cynnig detholiad hyfryd a gwreiddiol o anrhegion y mae’r ardd wedi’u hysbrydoli, planhigion a blodau.

Mae Gerddi Neuadd Glansevern yn tremio dros Fryniau Ceri yn agos at y Trallwng a gororau Sir Amwythig, ac atyniadau fel Castell Powys ac ystafelloedd a bwyty Checkers sydd â Seren Michelin. Mae yna gymaint i’w gynnig yn y rhan ryfeddol hon o Ganolbarth Cymru.

Revival House photo

Tŷ cain yn null yr Adfywiad Groegaidd

Adeiladwyd Neuadd Glansevern a’r adeiladau sydd o’i hamgylch rhwng 1801 a 1806, ar gyfer Arthur Davies Owen, sef Cymro bonheddig a oedd yn ddisgynnydd i Cadifor ap Daniwal, Arglwydd Castell Hywel.

Lakeside Setting photo

Teithiau cerdded ger y llyn

Bydd y daith gerdded hiraf yn mynd â chi at y Llyn pum erw lle cewch ddigonedd o leoedd heddychlon i eistedd, ac oddi yma gallwch chi grwydro dan gysgod y coed dros bont droed haearn sy’n cynnig golygfeydd ar draws y llyn.

Events photo

Digwyddiadau a Chynadleddau

Mae golygfeydd hyfryd a nodweddion trawiadol Glansevern yn ei wneud yn lleoliad perffaith i gynnal eich digwyddiad arbennig. Mae pob un o’n priodasau, digwyddiadau a chyfarfodydd yn cael eu llunio i ddiwallu angen penodol pob cleient.

Coetir cymysg, llwyni yn eu blodau,
cysgodfannau addurnol a mwy...

Mae’r gerddi’n estyn dros 25 erw ac maen nhw’n gymysgedd o blannu ffurfiol, lawntiau, llyn anferthol a llawer o goed trawiadol anarferol a hynafol.

Mae’r llwybrau rydyn ni’n eu hargymell wedi’u cynllunio fel eich bod chi’n gallu teilwra’ch ymweliad fel y mynnwch: crwydro’n hamddenol ar Daith Gerdded Akebia, mynd am dro trwy’r Ardd Ffoleddau i’r Cuddfan Adar, neu fynd ar daith gerdded hirach o amgylch y llyn a thrwy’r coed.

Cliciwch y ddelwedd ar y dde neu yma i lawrlwytho ein Map o’r Ardd.

Map illustration