Cysylltu â Ni

Os hoffech chi gysylltu â ni i drafod y Gerddi neu unrhyw beth arall, yna mae ein manylion cyswllt ar y dudalen hon. Fel arall, llenwch y ffurflen isod a byddwn ni’n cysylltu â chi.

Gerddi Neuadd Glansevern

Aberriw
Y Trallwng
Powys
SY21 8AH

Ffôn: 01686 640644
E-bost: gardens@glansevern.co.uk

Eich Enw:
Eich Cyfeiriad E-bost:
Ymholiad:

Oriau Agor

Gerddi:

Dydd Mercher i ddydd Sadwrn, 10:30 – 17:00, 3ydd Ebrill – 31ain Hydref (os yw’r tywydd yn caniatáu)

Caffi’r Potting Shed:

Dydd Mercher i ddydd Sadwrn, 10:30 – 17:00, gydol y flwyddyn o 1af Ebrill 2014

Prisiau

Oedolion £7.00
Plant (dan 12 oed) £3.50
Teulu (2 o oedolion 3 o blant) £20.00

Ymweliadau grŵp £6 y pen. Rhaid bod ag o leiaf 15 o oedolion mewn grŵp. Rhaid archebu ymlaen llaw.